Cập nhật tiến độ xây dựng dự án Imperium Town Nha Trang tháng 10

Với tiến độ thi công khẩn trương liên tục 3 ca/ngày Imperium Town đã gần xong hạng mục múc đất tầng hầm.

Xem hình ảnh mới nhất về tiến độ xây dựng dự án Imperium Town Nha Trang tháng 10 bên dưới.

Hình ảnh tiến độ xây dựng Imperium Town tháng 10

Tien-do-imperium-town-nha-trang-thang-10-2019

Tiến độ xây dựng dự án Imperium Town Nha Trang tháng 10 năm 2019 – gần hoàn thiện hạng mục múc đất tầng hầm

Tien-do-imperium-town-nha-trang-thang-10-2019 (2)

Tiến độ xây dựng dự án Imperium Town Nha Trang tháng 10

Tien-do-imperium-town-nha-trang-thang-10-2019 (4)

Chuẩn bị hạng mục thi công hạng mục móng dự án Imperium Town Nha Trang

Tien-do-imperium-town-nha-trang-thang-10-2019 (5)

Tiến độ thi công dự án Imperium Town Nha Trang

Tien-do-imperium-town-nha-trang-thang-10-2019 (6)

Máy múc đất tại công trường Imperium Town Nha Trang

Tien-do-imperium-town-nha-trang-thang-10-2019 (7)

Chuẩn bị thi công móng tầng hầm dự án Imperium Town Nha Trang

Tien-do-imperium-town-nha-trang-thang-10-2019

Chi tiết hầm dự án Imperium Town Nha Trang

Xem toàn bộ: Tiến độ Imperium Town

098 246 5859