Chính sách bán hàng Imperium Town Nha Trang hiện chưa được phép công bố ra ngoài thị trường. Chung tôi sẽ cập nhật chính sách mới nhất khi được phép công bố.

Phối cảnh dự án Imperium Town Nha Trang

Tiến độ thanh toán

Tiến độ thanh toán Imperium Nha Trang được chia làm 10 đợt thanh toán linh hoạt như bên dưới:

Chính sách vay ngân hàng